Brændesalg

Dinesgaard, Skovballevej 8, 5700 Svendborg, ejer Tinghave Skov på Tåsinge, der støder direkte op til landbrugsejendommen.

Tinghave Skov, som er på 18 ha, består hovedsageligt af bøg og asketræer og afhængigt af hugsten sælges der brænde.

Det træ, der er sælges, vil enten ligge ved fast vej eller være sanketræ fra træernes kroner.

Nyskovet træ august 2019 – ask & bøg – sælges i 11 partier, der varierer fra 6 til 13 rummeter.

Henvendelse: 26.56.99.06