Møbelopbevaring

Dinesgaard, Skovballevej 8, 5700 Svendborg, tilbyder opbevaring af møbler og  privat indbo i ni tørre aflåsede depotrum (magasiner). Lejere har 24 timers fri adgang til depotrummene, hvis størrelse varierer fra 10 kubikmeter til 100 kvadratmeter.