Lager og Depot

Dinesgaard, Skovballevej 8, 5700 Tåsinge, tilbyder firmaer og privatpersoner mulighed for at leje ni aflåste depot-rum, hvortil der er adgang døgnet rundt. Depotrummene varierer i størrelse fra 10 kubikmeter til 100 kvadratmeter.